Warto przeczytać, polecam!

Gdańsk, 13 czerwca 2012

Spotkanie pisarek, Gdańsk, 13 czerwca 2012

bwd  Zdjęcie 1/2  fwd